Over EN

Bokkers van der Veen is begin 2012 opgericht door Tom Bokkers en Joep van der Veen.

De partners werken al 12 jaar samen aan architectonische en stedenbouwkundige opgaven. Bokkers van der Veen is winnaar van een reeks prijsvragen op het snijpunt van landschap, stedenbouw en architectuur, waarvan de meest recente zijn: Knopen van de Drechtsteden (2010), de Ymere NAi Prijsvraag (2011) en de Jonge Architecten Prijs (2012).

Beide partners zijn cum laude afgestudeerd aan de TU Delft in de architectuur met een sterke focus op steden- bouw. Aanvullend hierop zijn cursussen ruimtelijke ordening en planologie gevolgd bij het NIROV.

Beide partners hebben ervaring opgedaan bij gerenommeerde bureaus als Zandbelt & vandenBerg, Neutelings Riedijk Architecten en Klunder Architecten en hebben verantwoordelijkheid gedragen voor stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische projecten in alle fa- sen van het bouwproces.

Beide partners doceren stedenbouw en architectuur aan de TU Delft en de Academie voor Bouwkunst Tilburg

Visie

Innovatie

We vernieuwen graag. Slimme technieken en ken- nis uit verschillende disciplines zetten we in om oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van morgen.

Duurzaamheid

We houden van context. We proberen zo veel mogelijk te hergebruiken, van stedelijke structuren, van gebouwen en materialen. Dit geeft continuïteit, karakter en herkenbaarheid, is duurzaam en waardevol.

Hoogwaardig ontwerp

We hebben passie voor ontwerp. Een goede lee- fomgeving zorgt dat mensen efficiënter, gezonder en gelukkiger zijn. Onze ontwerpen zijn ingetogen van vorm en laten veel daglicht toe. De ruimtes zijn functioneel en op veel manieren te gebruiken.

Methode

Van meubel tot metropool

We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving door aandacht te besteden aan het grote geheel én de details. Juist in de schaal-overgangen kan kwaliteit toegevoegd worden.

Focus op waarde-creatie

In ieder project creëren we waarde. Naast financiële waarde is dit ook sociale-, culturele- en ecologis- che waarde. Winst voor de opdrachtgever, fijn voor bewoners en beter voor de omgeving.

Samen

Wij geloven in samenwerken omdat het leuk is en beter resultaat oplevert. We werken in een netwerk van bureaus en specialisten zodat we toegang heb- ben tot veel expertise en we onze opdrachtgevers optimaal van dienst kunnen zijn.

Opdrachtgevers

Particulieren & bouwgroepen

We begeleiden particulieren van de eerste schets tot de oplevering van hun droomhuis. We begeleiden alle fasen van het bouwproces, vragen vergunningen aan en voeren de communicatie met het bevoegd gezag.

Corporaties & ontwikkelaars

We adviseren marktpartijen over gebouw en omgeving. Van gebiedspositionering en conceptontwikkeling tot en met de realisatie van gebouwen.

Overheden & instituties

Een succesvol project begint bij het zoeken naar de lokale identiteit en het benoemen van de groot- ste kansen. We werken niet met gedetailleerde voorschriften maar juist met eenvoudige spelregels. Zo garanderen we toekomstige flexibiliteit gebaseerd op optimisme en ondernemingszin.

Wie

Tom Bokkers

Architect - Partner
Tom Bokkers is in 2005 cum laude als architect aan de TU Delft afgestudeerd op een rechtbank in Amsterdam Osdorp met een sterke focus op de representatie van een democratisch instituut en de openbare ruimte. Na zijn studie werkte hij bij Zandbelt&vandenBerg en Klunder Architecten aan stedenbouwkundige, architectonische en multifunctionele woningbouw opgaven. Hij is sterk gericht op een integrale duurzaamheidsaanpak en kijkt vanuit verschillende perspectieven en schalen naar vraagstukken. Hij heeft de drive om te vernieuwen en kennis te delen met toekomstige generaties ontwerpers. In zijn vrije tijd houdt Tom van zeilen en heeft de ambitie om nog een keer de oceaan over te varen

Joep van der Veen

Architect - Partner
Joep van der Veen studeerde in 2007 cum laude af aan de TU Delft met een ontwerp van een schoolgebouw in Rotterdam en de aangrenzende publieke ruimte. Na zijn studie werkte hij als architect en projectleider voor o.a. Neutelings Riedijk Architecten aan grote publieke en culturele gebouwen. Hij is sterk gericht op innovatie, heldere concepten en contextuele samenhang. Maquette's en schetsen zijn zijn favoriete werkwijzen, die hij inzet voor ontwerpen met een stijlvolle en tijdloze signatuur. Hij heeft de ambitie om als bureau toonaangevend te zijn op het gebied van toekomstgerichte architectuur. Naast zijn werk vermaakt Joep zich graag sportief in de natuur en culinair in de keuken.

Anne Hilgers

Assistent Ontwerper
Anne is in 2015 afgestudeerd aan de TU Delft bij de studio complex projects. Ze is geïnteresseerd in projecten die een relatie aangaan met een plek en met mensen. De complexiteit en gelaagdheid van de context vormen daarom voor haar de basis van een ontwerp. Door mens en omgeving te verbinden ontstaat een verrijkte leefomgeving en levert architectuur een bijdrage aan de samenleving. Voor haar zijn compositie, tektoniek en aandacht voor het detail essentieel om tot goede architectuur te komen. In haar vrije tijd gaat Anne er graag op uit om nieuwe plaatsen te ontdekken, dichtbij en ver weg.

Jesper Bleker

Architect trainee
Met een brede interesse in de gebouwde omgeving studeerde Jesper de afgelopen jaren Bouwkunde in Delft. In 2016 heeft hij zijn opleiding afgerond binnen de studio Heritage & Architecture. Zijn interesse ligt bij herbestemmingen, waarbij interventies in bestaande situaties op alle schaalniveaus resulteren in nieuw leven in bestaande gebouwen. Naast zijn werk houdt hij van tennis en leest hij graag.

Sefer Burhan

Bouwkundige / ARCHITECT TRAINEE
Sefer is in juli 2016 als bouwkundige afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Na het afronden van zijn bachelor opleiding is hij vanaf september 2016 begonnen met zijn masteropleiding architectuur aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Hij vindt dat een ontwerp moet passen bij de mensen voor wie het gemaakt wordt én moet passen in zijn context. Gebouwen moeten niet als sculpturen worden benaderd, maar als plekken waar de beleving van de mens centraal staat. In zijn vrije tijd sport en leest hij graag.

Melissa Vermeule

Bouwkundige / ARCHITECT TRAINEE
Melissa is in juni 2017 afgestudeerd als ruimtelijke vormgever aan AKV St. Joost in Breda en studeert Architectuur aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Als ontwerper is Melissa geïnspireerd door de omgeving en de gebruikers. Daarbij vindt ze het belangrijk om beide goed te analyseren en dit om te zetten naar een concept. Ze maakt haar scherpe analyses inzichtelijk en gebruikt maquettes of renders om de verbeelding van het ontwerp tot zijn recht laten.

Frank Koot

Bouwmanager
Frank werkt sinds 2016 met Bokkers van der Veen samen als bouw- en vastgoedmanager. Bij verschillende profit en non-profit organisaties heeft hij functies mogen vervullen als projectleider, directievoeder en toezichthouder, verantwoordelijk voor het managen en uitvoeren van nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieprojecten. Door zijn ervaring in zowel de utiliteits- als de woningbouw als de gezondheidszorg is hij een allround bouwkundige. Hij heeft oog voor details en is sterk in het managen van projectteams. In zijn vrije tijd is Frank graag bezig met hockey en koken.

Ricardo Jongejan

Administratief medewerker
Ricardo ondersteund Bokkers van der Veen op verschillende vlakken.Ricardo werkt sinds 2017 met Bokkers van der Veen samen als administratief medewerker. Mede dankzij zijn analytisch vermogen en cijfermatig inzicht is hij erg begaan met zijn vak. Na het afronden van zijn studie is Ricardo werkzaam geweest op diverse administratieve afdelingen. Momenteel is hij naast administratief medewerker actief als VvE-beheerder. In zijn vrije tijden houden series kijken en hockeyen hem bezig.

Oud collega's

Michał Długajczyk, Marloes van der Pols, Lizzy van den Berg, Irene López Badenes, Lauren Boots, Benjamin Pijnappels, Eri Terpsichori Latsi, Balázs Némethi, Magdalena Džambo